Новая дробилка древесины STILER BX 92R, WOOD CHIPPER

PDF
новая дробилка древесины STILER BX 92R, WOOD CHIPPER
новая дробилка древесины STILER BX 92R, WOOD CHIPPER изображение 2
новая дробилка древесины STILER BX 92R, WOOD CHIPPER изображение 3
новая дробилка древесины STILER BX 92R, WOOD CHIPPER изображение 4
новая дробилка древесины STILER BX 92R, WOOD CHIPPER изображение 5
новая дробилка древесины STILER BX 92R, WOOD CHIPPER изображение 6
новая дробилка древесины STILER BX 92R, WOOD CHIPPER изображение 7
новая дробилка древесины STILER BX 92R, WOOD CHIPPER изображение 8
новая дробилка древесины STILER BX 92R, WOOD CHIPPER изображение 9
новая дробилка древесины STILER BX 92R, WOOD CHIPPER изображение 10
новая дробилка древесины STILER BX 92R, WOOD CHIPPER изображение 11
новая дробилка древесины STILER BX 92R, WOOD CHIPPER изображение 12
новая дробилка древесины STILER BX 92R, WOOD CHIPPER изображение 13
новая дробилка древесины STILER BX 92R, WOOD CHIPPER изображение 14
Заинтересовались объявлением?
Связаться с продавцом
1/14
PDF
€ 6284
Цена с НДС, НДС – 23%
PLN 28500
≈ $ 6756
€ 5108.94
Цена без НДС
Связаться с продавцом
Марка STILER
Модель BX 92R, WOOD CHIPPER
Тип дробилка древесины
Год выпуска 2020
Собственный вес 625 кг
Место расположения Польша Sokołów Podlaski
Дата размещения 19 May 2023
Agriline ID GB16863
Описание
Габаритные размеры 0.17 м × 0.17 м × 0.23 м
Двигатель
Марка ZASILANIE Z WOM
Состояние
Состояние новый

Дополнительная информация — Новая дробилка древесины STILER BX 92R, WOOD CHIPPER

Английский
STILER BX 92R wood chipper.

The STILER BX92R wood chipper is used for chopping branches, tree trunks up to 25 cm in diameter, with roots up to 30 cm.

A newer reinforced model.

EQUIPPED WITH A NEW GENERATION HYDRAULIC SYSTEM WITH RELIABLE DISTRIBUTORS !!!
Technical data:

    Model: BX92R
    The size of the material being crushed: 25 cm in diameter
    Drive system: Drive from tractor engine transmitted by PTO
    Minimum tractor power: 50 hp
    Rotor size: 835 mm
    Rotor thickness: 30 mm
    Number of cutting knives: 4 + 1 counterblade
    Knife type: Hardened tool steel CR12
    Material feeding mechanism: Tractor hydraulic drive - 2 gears
    Mounting system: Three-point suspension system (three-point linkage)
    Dimensions (with folded hopper): 167 cm D X 173 cm S X 228 cm W
    Batch hopper: 50 x 50 cm
    Rotation range of the ejection tube: 360 °
    The height of the ejection tube: 152cm
    Nominal revolutions per minute / Nominal revolutions: 540-1000
    Chipper weight: 780 kg

Included:

    Chopper
    PTO power take off
    4 cutting knives and 1 counter knife

Specification:

    The material collecting system consists of two hydraulically driven cogged shafts.
    The material retrieval mechanism has a 10-step speed controller and a material dispensing function.
    The hydraulic system drive comes from the tractor's hydraulic outlets (fastening to quick couplings)
    The chipper has a massive disc with a diameter of 835 mm and a thickness of 30 mm.
    There are 4 cutting blades on both sides, sharpened 318 mm x 100 mm.
    In addition, the shield shield is secured against a knife.
    The construction of the rotor allows for long-term work without loading the tractor.
    All bearings protected against dust, stripping, etc. are lubricated by easily accessible calendars.
    On the disc there are also breakers (shovels) shredding the obtained framework to the value of 20-60 mm.
    The chipper with a three-point linkage (TUZ) is designed for cooperation with a farm tractor with a minimum power of 50 km.
    The drive from the tractor to the chipper is transferred by means of a transmission shaft equipped with a safety pin, which is cut in the event of too much load on the machine and disconnects the direct drive.
    The chipper is additionally equipped with shield ventilation.
    The set also includes PTO PTO shaft
    The generated chips are thrown by a tube rotated by 360 ° in relation to the chipper's base.
    The chips obtained have dimensions from 20mm to 60mm.

The massive shield and 4 blades on both sides sharpened guarantee the machine a long service life and very high efficiency in material crushing (up to 25 cm).

The back of the shield has been equipped with breakers and shovels for more efficient ejection of chips from the machine

The machine has two hydraulic feeding rollers. They accelerate work and make it easier to feed branches to the target. In addition, the machine has 10 feed speeds and reverse gear for branch retraction.

The revolutions are transmitted through a power take-off shaft where we connect the machine directly to the tractor shaft. The minimum required rotational speed is 540 rpm.

The machine is equipped with a three-point linkage suspension system.

The 360 ​​° rotary blast allows you to direct the stream in any direction.

The folded hopper facilitates the transport of the machine and its subsequent operation.

For free we give a power take-off (PTO).

In addition, you can buy an extension of the funnel 50 cm. For more information, please contact us by phone.
Показать весь комментарий
RĘBAK TARCZOWY STILER BX 92R.

Rębak tarczowy STILER BX92R służy do rozdrabniania gałęzi, pni drzew o średnicy do 25 cm, z odrostami natomiast do 30cm.

Nowszy wzmocniony model.

WYPOSAŻONY W NOWEJ GENERACJI UKŁAD HYDRAULICZNY Z NIEZAWODNYMI ROZDZIELACZAMI !!!
Dane techniczne:

Model: BX92R
Wielkość rozdrabnianego materiału: 25cm średnicy
Układ napędowy: Napęd z silnika ciągnika przekazywany przez WOM
Minimalna moc ciągnika: 50 KM
Rozmiar wirnika: 835 mm
Grubość wirnika: 30 mm
Ilość noży tnących: 4 + 1 Przeciwostrze
Typ noża: Hartowana stal narzędziowa CR12
Mechanizm podawania materiału: Napęd hydrauliczny ciągnika - 2 wałki zębate
System mocowania: Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ)
Wymiary (przy złożonym leju wsadowym): 167 cm D X 173 cm S X 228 cm W
Lej wsadowy: 50 x 50cm
Zakres obrotu rury wyrzucającej: 360°
Wysokość rury wyrzucającej: 152cm
Znamionowe obroty na minutę/Obroty znamionowe: 540-1000
Waga rębaka: 780 kg

W zestawie:

Rębak
Wałek odbioru mocy WOM
4 noże tnące oraz 1 przeciwnóż

Specyfikacja:

Układ pobierający materiał zbudowany jest z dwóch zębatych wałów napędzanych hydraulicznie.
Mechanizm pobierający materiał posiada 10 stopniowy regulator prędkości pobierania oraz funkcję wydawania materiału.
Napęd układu hydraulicznego pochodzi z wyjść hydrauliki ciągnika (mocowanie na szybko złączki)
Rębak posiada masywną tarczę o średnicy 835 mm oraz grubości 30 mm.
Na tarczy znajdują się 4 noże tnące dwustronnie ostrzone o wymiarach 318 mm x 100 mm.
Dodatkowo na osłonie tarczy zmocowany jest przeciw nóż.
Konstrukcja rotoru pozwala na długotrwałą pracę bez obciążenia ciągnika.
Wszystkie łożyska zabezpieczone przed dostaniem się do nich kurzu, zrębu itp smarowane są poprzez łatwo dostępne kalamitki.
Na tarczy znajdują się również łamacze (łopaty) rozdrabniające uzyskany zrąb do wartości 20-60 mm.
Rębak o trzypunktowym układzie zawieszenia (TUZ) przeznaczony jest do współpracy z ciągnikiem rolniczym o mocy minimum 50 km.
Napęd z ciągnika na rębak przenoszony jest za pomocą wałka transmisyjnego wyposażonego w zawleczkę bezpieczeństwa, która to zostaje ścięta w przypadku zbyt dużego obciążenia maszyny i rozłącza nam napęd bezpośredni.
Rębak wyposażony jest dodatkowo w wentylację tarczy.
W zestawie dostają Państwo także wałek odbioru mocy WOM
Wytworzony zrębek wyrzucany jest przez rurę obracaną o 360° w stosunku do podstawy rębaka.
Uzyskana zrębka ma wymiary od 20mm do 60 mm.

Masywna tarcza oraz 4 noże dwustronnie ostrzone gwarantują maszynie długą żywotność oraz bardzo dużą wydajność w rozdrabnianiu materiału (do 25 cm).

Tył tarczy wyposażony został w łamaki i łopaty wyrzutowe do efektywniejszego wyrzutu zrębki z maszyny

Maszyna posiada dwa wałki podające hydrauliczne. Przyśpieszają one pracę oraz ułatwiają podawanie gałęzi na tarczę. Ponadto maszyna posiada 10 prędkości podawania oraz bieg wsteczny do wycofania gałęzi.

Obroty przekazywane są po przez wałek odbioru mocy którym łączymy maszynę bezpośrednio z wałem ciągnika. Minimalne wymagane obroty wała to 540 obr./min.

Maszyna wyposażona została w trzypunktowy układ zawieszenia TUZ.

Obrotowy wyrzut 360° zrębki pozwala nam skierować strumień w dowolnym kierunku.

Składany lej ułatwia transport maszyny oraz jej późniejszą eksploatację.

Gratis dajemy wałek odbioru mocy (WOM).

Dodatkowo można dokupić przedłużkę leja wyrzutowego 50 cm. Po więcej informacji prosimy o kontakt telefoniczny.
Важно
Данное предложение носит ознакомительный характер. Точную информацию запрашивайте у продавца.
Советы по покупке
Советы по безопасности
Продаете технику?
Делайте это вместе с нами!

Похожие объявления